۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

یه فیلم


AT FIRST SIGHT

نمونه نسبتا کاملی از، پرداخت به یک رابطه...نمونه ای که شاید سعی کرده تا حدی به دغدغه های روزمره بپردازه...

دغدغه ها واقعی ان...و شکل گیری یک دوست داشتن واقعی روبا شناخت و پذیرش همدیگه از میان رویدادها نشون میده...

توجه به درون هم دیگه ....خود خواه نبودن...دیدن و توجه و ارتباط با همه چیز ...با طبیعت...خواهر...مجسمه ساخته نشده...

رابطه جسمی ...درگیریها و علایق شغلی...همه چیز با هم حضور داره...نه یکی پر رنگ تر از همه...

من به این میگم یه رابطه سالم....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر