۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

درون

آنجا که نمی توان دلیل آورد، آنجا که نمی توان پاسخ گفت، لزومی بر پذیرش نیست؛ می توان مانند خود شد...
ببین درونت چی می گه؟!
البته گاهی، این سرکارعلیه خانوم درون ذرت و پرت زیاد می کنه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر