۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

توازن...

خيلي عاقله... ازم دورش كنين... تحملشو ندارم...
.
ديوانگي هاي اين يكي هم، خارج از حد ِ كشساني منه... !

۱ نظر: