۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه

اميد... ؟!

... بس كه از رفتن و

دست ِ خالي برگشتن خسته بودم !

۱ نظر: