۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

نگهداري

آدم بهترين چيزها رو هم داشته باشه... هرچقدر هم لوكس... گرانقيمت... كمياب و عتيقه...
اگه مراقبش نباشه... موندگار نمي شه... خيلي زود زرق وبرقش ميره ... گرد و غبار مي گيره... زنگ مي زنه... خراب مي شه و از كار ميافته!
به نظرم يه رابطه بين دو نفر هم اينطوريه كم و بيش!
اگه حواست پرت شه... مرتب بهش نرسي ... ولش كني و بري هر جا هوس كردي...
خيلي زود غبار آلود مي شه... كمرنگ و بي مايه مي شه... پر مي شه از تكرار وملال...
نگاهها بي معني ميشن... ديگه حساس نيستين به آهنگ صداي همديگه... نسبتتون گم مي شه وسط هزار تا نسبت ديگه...!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر